Opa førelesning onsdag 5.april kl. 1430 "Sandviken gjennom 200 år - fra næringsforstad til boligbydel" ved Anders Haaland

I store auditorium. Velkomen!