Opa førelesning onsdag 21.februar kl. 1430-1615: Overordna tema er "TUN" ved Mads Langnes og Nils Georg Brekke

Denne førelesninga er på norsk. I store auditorium. Velkomen!

Det vil vere to førelesarar på denne førelesninga som omhandlar tun.


Tittel: "Tun og tettstad. Gard og allmenning" ved Nils Georg Brekke, Professor ved BAS. 


Rogdo og Vikebygd, Ullensvang

 

 

Tittel: «Var dei norske fellestuna som landsbyar å rekne? - Opphav, struktur og institusjonelle ordningar" ved Mads Langnes,
Førstekonservator NMF, dr.philos.ved Romsdalsmuseet, Molde. 


«Tunet på garden Eide i Romsdal. Kjelde: Romsdalsmuseets fotoarkiv»
 

.
Landsby i Sveits. Kjelde: Wikimedia Commons