Opa førelesning i arkitekturhistorie "Islamsk og Romansk arkitektur" tysdag 2.des. kl. 0915

Tryggve Fett held den tredje av ei rekkje førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Islamsk Arkitektur" : Her ser ein bl.a på karakteristika ved islamsk kunst og arkitektur, Islamsk ekspansjon, maurisk arkitektur i Spania, Det øst-romerske keiserdømme, korstoga, Det osmanske riket. Andre tema: "Romansk Arkitektur" om Basilikaen omgjort til kristen kyrkje, Folkevandringstid, Kristendommens arkitektur, Romanske stiltrekk. Velkomen!