Opa førelesning BAS 11. januar kl. 1430-1600 "Om transformasjon av Østmarkneset - diplomoppgåve NTNU" ved Thea Hougsrud Andreassen

Thea Hougsrud Andreassen er utdannet master i arkitektur ved NTNU, og er i dag ansatt ved Fakultetet for Arkitektur og Design.I sin diplom, sammen med Andreas Bakken Smedås, transformerte hun Østmarkneset, et forlatt kaianlegg fra andre verdenskrig.Prosjektet forhindret at byggene ble revet, og var startskuddet for en ny utvikling av et glemt område. Prosjektet utviklet seg til et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU Live Studio og flere lokale ildsjeler. Gjennom timevis med frivillig innsats ble det ene skuret transformert til et spisested. I dag har plassen blitt et sted hvor folk stopper opp, men også en destinasjon i seg selv. I oktober vant Ladekaia Trondheims byggeskikkpris, og Thea skal snakke om studieløpet som førte henne hit, prosessen, det videre arbeidet og engasjementet som gjorde dette prosjektet mulig.