Opa førelesning Arkitekturhistorie "Nordisk arkitektur og byggeskikken på landsbygdene", 5. februar kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den sjette av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema; Første tema er "Nordisk arkitektur" og vil omhandle bl.a. forhistoriske langhus, Lang-gårder og ring-gårder, dysser og jettestuer, vikingtidas impulser, innføring av kristendommen og stavkyrkjer. Det andre temaet tek for seg arkitekturen (byggeskikken) på landsbygdene, og omhandlar bl.a arven frå middelalderen, lemstova, den mangbølte gården, tre og stein. Velkomen!