Opa førelesning Arkitekturhistorie "Byenes utvikling", 5. mars kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den sjuande av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg eitt hovudtema; "Byenes utvikling" og vil mellom anna sjå på byar i middelalderen og renessansen, den aukande betydninga av byar i samfunnet, og særleg ta for seg korleis Bergen er blitt til frå middelalderen fram til i dag. Velkomen!