Opa førelesning 3. april kl. 1430-1600: Klimakammer, aktivhus, naturlig ventilasjon, ved Anne Sofie Handal Bjelland,

obligatorisk for 2 klasse , men opa for alle som er interessert. Velkomen!