Opa førelesning 24. Februar kl 1300: «bærekraftig design med fokus på materialbruk, inneklima, naturlig- eller mekanisk ventilasjon»

Ved Arkitekt Bengt Gunnar Michalsen. Førelesninga er på norsk. I store auditorium. Velkomen!