Onsdag 29.april kl. 0915: Førelesning om akademisk oppgåveskriving og kjeldebruk v/ Tryggve Fett

Denne førelesninga er primært tenkt for dei som skal skrive essay i arkitekturhistorie i år, men er relevant og nyttig for alle studentar. I store auditorium. Velkomen!