Onsdag 14. februar kl. 1930: Prosjektpresentasjon "Klient" av 2.klasse studenter på Nobel Bopel

Sansehage med mosevegger, klatrestativer ved trikkestoppet, sykkelhage eller hva med filmvisning under Puddefjordsbroen, beskyttet fra regnet? Studenter ved Bergen Arkitekthøgskole har i vinter jobbet fram 8 fine prosjekter som på ulikt vis løfter fram trikken og Trikkehallen i bydelen, danner nye sosiale arenaer og tenker nytt rundt sykkelbruk og -parkering. Les mer!

Studentene presenterer prosjektene på 5 minutter pr prosjekt, og naboer og andre interesserte kan stille spørsmål og gi innspill til videre arbeid. Ett til to prosjekter skal gjennomføres / bygges i mai, så det er verdifullt for studentene med input fra innbyggerne som vil være de framtidige brukerne/deltakerne. 

"Klientkurset" for 2 årsstudentene er i år et samarbeid mellom Bymiljøetaten/Klimaseksjonen i Bergen kommune, Aksjonsgruppen på Møhlenpris, Bergen Elektriske Sporvei og Bergen Arkitekthøgskole, og støttes med midler fra blant annet Sentrumsplanen. Hordaland Fylkeskommune og Byarkitekten er med som rådgivere. 


Sted: nobel bopel,  Welhavens gate 64, 5006 Bergen

Velkommen!