Ny frist 22.mars! Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris 2013

Vinn 25.000 kroner + reise til Milano, Italia! Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 2005 og gikk til Anders Espen Bærheim ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet "P(t)ower of the Rings". Anders Espen Bærheim ble også tildelt den europeiske studentprisen "Architecture Student Award 2005" for samme prosjekt. Han deltok på ECCS´ europeiske ståldag i Nice hvor han presenterte sitt prosjekt og mottok prisen. Alle vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stål- og arkitekturmiljøet. Konkurransen retter seg mot arkitektstudenter ved norske universitet og høgkoler.

Konkurransebidraget kan være laget av en enkeltstudent eller av en studentgruppe på inntil to personer. Konkurransebidraget kan være en semesteroppgave, et hovedprosjekt eller en annen type oppgave. Materialet skal være utarbeidet i løpet av de siste to år.

Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris er ment å oppmuntre arkitektstudentene til å anvende stål som et sentralt element i design av konstruksjoner og inspirere til nye idéer og løsninger. Arkitekturen må være en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme. Konstruksjonen skal ha kvaliteter både hva angår estetikk, miljø, utforming og funksjon.

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Prisvinneren vil få et diplom samt en sjekk på 25.000 kroner.
Prisvinneren vil også bli nominert til den europeiske studentprisen "Architecture Student Award" og vil få gratis opphold og reise til prisutdelingen i Milano, Italia, oktober 2013. Prisen som består av et diplom, blir tildelt av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).

Juryen består av en arkitekt, en rådgivende ingeniør, representanter for Den norske Stålgruppen og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner.

Innleveringsfrist
Frist for innlevering av arbeider er 18. mars 2013. Materialet sendes til konkurransesekretariatet: post@stalforbund.com. Materialet skal inneholde tilstrekkelig underlag i form av tegninger/illustrasjoner og beskrivelser til å kunne bedømme studentens arbeider med konstruksjonen.

Tekniske bestemmelser: http://www.stalforbund.com/Stalpris/tekniske_bestemmelser.htm
Om priskonkonkuransen: http://www.stalforbund.com/Stalpris/arkitektstudentpris.htm

Materialet sendes til:
Norsk Stålforbund
Arbins gate 2
0253 Oslo
post@stalforbund.com

Med hilsen
Kjetil Myhre
Norsk Stålforbund