Nordhagen-Konferansen: Arkitektur under press

Invitasjon til konferanse 23. november i regi av tverrfagleg arbeidsgruppe fra Bergen kommune, Bymuseet i Bergen/Gamle Bergen, Byantikvaren i Bergen og Universitetet i Bergen. Her presenterar bl.a Jacob Schroll si diplomoppgave frå BAS (2012) "On the brink - growing Sandviken" Sjå program for fleire innlegg.

Nordhagen-konferansen 23. november 2012: Arkitektur under press

Universitetet i Bergen, Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1
Seminarrom 2 ”rettssalen”

10.00-11.00 Vidar Trædal, informasjonsansvarlig antikvar, Byantikvaren i Oslo:
Carl Berners Plass på "gul liste" - objekt- eller byplanvern?

11.00-11.30 Kaffepause

11.30-12.30 Med forbehold: Marie Louise Anker, fylkesantikvar, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guest Professor in Heritage Conservation ved  Xi´An
University of Architecture and Technology, Shaanxi, China og president i ICOMOS Norge:
Kulturminnene vi ikke ønsker at er kulturminner

12.30-13.15 Lunsj i kantinen på Dragefjellet (selvkost)

13.15-14.15 Jacob Schroll, arkitekt:
On the Brink – Growing Sandviken. Diplomoppgave BAS, 2012.

14.15.-15.15 Tina KM Sinclair, arkitekt og planlegger, arkitektgruppen Cubus:
Tjærelukt og saltutslag- verneverdier som katalysator for nye opplevelser i Reperbanekvartalet

15.15-15.45 Kaffepause

15.45-16.45 Espen Rahlff, arkitekt, 3RW:
Reguleringsplanen for Bontelabo-området

16.45-17.45 Ole Vegard Skauge, rådgiver, Hordaland fylkeskommune:
Lars Hilles gate. Seire, trusler og tap. Status 2012.

18.00 Felles middag. Bestilling tas opp på seminaret.

Innleggene er stipulert til 30 min, med 30 min til diskusjon. Tiden pleier å gå med, men hvis noen bruker mindre tid, er det jo ikke noe problem!

Mvh arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen
Siri Sandtorv Heimark, rådgiver i Bergen kommune
Gunn Nordal, bygningsvernkonsulent, Bymuseet i Bergen/Gamle Bergen
Tone Merete Takvam, rådgiver hos Byantikvaren i Bergen
Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen