Nasjonalbiblioteket gir utvidet tilgang til digitalisert materiale

Utvidet tilgang til digitalisert materiale under korona-krisenSiden alle landets biblioteker er stengt, har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket. Les mer for å finne link.

https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

 

Digitalt, nasjonalt lånekort er lansert

Nasjonalbiblioteket lanserer nå sammen med Bibliotek-Systemer As digitalt nasjonalt lånekort. 

Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort. Nasjonalt lånekort kan brukes til å låne bøker og annet materiale i alle landets bibliotek. Nasjonalt lånekort gir også tilgang til NFIs tjeneste Filmbib

Her finner du info: https://nb.bib.no/cgi-bin/m2