NY PROREKTOR VED BAS

BAS vil herved annonsere at Joakim Skajaa tar over for Sixten Rahlff som ny prorektor ved BAS. Høsten 2017 blir det i tospann med Sixten, men fra 2018 blir det i en større prosentstilling. 1. skoledag 19. august blir dermed en markering både av opptak av et nytt kull studenter ved BAS, uteksaminerte diplomstudenter, ansettelser av 7 nye lærere og en ny prorektor. Les mer.

Joakim Skajaa er utdannet sivilarkitekt ved BAS i 2004. Han driver arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter i Oslo sammen med Arild Eriksen. Kontoret arbeider med brukerdrevet bytuvikling i alle skalaer fra store planer til mindre byromsprosjekter. Joakim har undervist på BAS på bachelor- og masternivå de siste årene. Han underviser også ved AHO i Oslo hvor han har vært ansvarlig for masterkurs og emnekurs. Han har skrevet om arkitektur i ArkitekturN, Arkitektnytt og Arkitekturårboken i tillegg til egne utgivelser. Han er også redaktør i magasinet Pollen sammen med Arild Eriksen og medlem av det europeiske kooperativet A10 som skriver om ny arkitektur i Europa. I 2015 var han ansvarlig for kapittelet om byutvikling som medlem av programkomiteen i MDG Oslo. Fra Juli 2017 er han leder av Oslo Arkitektforening. 

Som arkitekt utdannet ved BAS setter jeg stor pris på å få være med å utvikle skolen videre. BAS er for meg en helt spesiell institusjon som har hatt en viktig rolle i å utfordre etablerte sannheter om hva arkitektur og arkitekter skal være og hvilken rolle den og de spiller i samfunnet. Selv om skolen har utviklet seg mye siden den tiden jeg selv var student der er samfunnsengasjementet like sterkt blant studenter og lærere og jeg tenker at det kanskje er skolens viktigste ressurs.