NY DATO: Open forelesning Arkitekturhistorie "Gresk og Romersk Arkitektur", 30. Oktober kl. 1430-1600

Tryggve Fett held den andre av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Gresk Arkitektur" : Her ser ein bl.a på frambrotet av Den greske kultur, den greske bystruktur, Akropolis. Andre tema: "Romersk Arkitektur" om Etruskerne, Romas oppkomst og Romerrikets historie. Den romerske buen. Forum Romanum. Colosseum. Panteon. Velkomen!