Morgenførelesning av Kaleidoscope teamet som vann Europan 12 - torsdag 10. april kl.0900

Kaleidoscope teamet består av to arkitekter basert i Bergen og to basert i Helsinki. Gruppen arbeider med en inkluderende metode der alle ideer er felles eie, og tegningene utarbeides i fellesskap. Kaleidoscope arbeider med fri assosiasjon og et bred spekter av undersøkelser som tilnærmingmåter til arkitektur.Teamet vant Europan 12 med sitt første felles prosjekt, Kaleidoscope - en strategi for utviklingen av Dikemark. På BAS kommer teamet til å holde en forelesning rettet spesielt mot diplomstudentene. Teamet presenterer diplomprosjektene sine med fokus på kreative metoder og prosesser bak arbeidet.