Lunsjførelesning torsdag 29. januar kl. 12-13: Jørgen Tycho om massivtre

Jørgen Tycho fra arkitektkontoret MASSIV LUST AS kjem for å snakke om sine prosjekt og bruk av massivtre. I lilleauditorium. Velkomen!