Les om masterkurset Heterotopia, vår 2016, på BAS i Arkitektnytt nr. 1 2016.

"Mottaksarbeiderne Det er første skoledag etter nyttår, men allerede neste dag skal de ut i felten og møte menneskene som er hovedmålgruppen for semesterkurset Heterotopia; asylsøkere og ansatte ved forskjellige asylmottak på Østlandet, driftere og ansatte ved mottakene og lokalbefolkningen der mottakene ligger. .......Research i felt er grunnleggende for kursets hovedintensjon, å se etter nye typer svar og løsninger på det økende behovet for boliger som kan gi bedre integrering mellom flyktninger, vertssamfunn og lokalbefolkning. Det er også et mål å identifisere løsninger som kan gjøre bosettingen mer berikende og konstruktivt for alle berørte parter"

Arkitektnytt finner du på biblioteket på BAS.