Lemstova utstilling på biblioteket, Rogn senter, Øygarden i juni-august 2016

I høve oppstart av arbeidet med kulturminneplan i Øygarden, samarbeider kulturkontoret i Øygarden kommune, Bergen Arkitekthøgskole og Museum Vest om ein utstilling på biblioteket. Førsteårstudentene ved Bergen Arkitekthøgskole har denne våren studert fem Lemstover i Øygarden og har laget individuelle prosjekter tufta på erfaringar frå feltarbeidet.