Kursinvitasjon "Trussel på hjul - Forebyggende sikkerhet"

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarsbygg ønsker å invitere til kurset «Trussel på hjul – Forebyggende sikkerhet» i samarbeid med det britiske Centre for Protection of Critical Infrastructure (CPNI). Er du interessert i å delta, les mer.

Dette er et kurs som kan være av interesse for arkitektstudenter. 
Kurset arrangeres i Oslo i dagene 10. og 11. desember ved Politihøgskolen Oslo på Majorstuen. Det er et avgrenset antall med kursplasser, slik at virksomhetene bes om å innstille ønskede kursdeltagere med ønske om prioritering.  Meld fra til BAS adm. dersom du ønsker å delta, innen 28.november. 

Kurset retter seg mot personell som har ansvar for å implementere og etterse sikringstiltak for skjermingsverdige objekter og andre objekter av nasjonal betydning. Kurset er spesielt relevant for personell som har sikringsansvar, inkludert planlegging, innkjøp og revisjon av fysisk sikring.
Hensikten med kurset er å gi kursdeltagerne forståelse for hvordan å planlegge og å gjennomføre forbyggende sikring mot terrortrusler fra kjøretøy. Kursdeltagerne vil også få en orientering om øvrige vurderingshensyn av forebyggende sikringstiltak mot denne type trussel. Kursdeltagerne skal etter kurset være i stand til på kunne gjøre innledende vurderinger i forbindelse med ulike trusler på hjul mot eiendom, anlegg, installasjoner og andre fysiske objekter. Les fullstendig kursinvitasjon her.