Kronikk av BAS arkitekt Karl Emil Sødergren i Stavanger Aftenblad

Kronikk på nettavisen i Stavanger Aftenblad 27.08.2016, basert på Karl Emil sitt diplomprosjekt med utmerking på BAS 2016, "The terminal archive"

Les kronikken her.