KOTE søker skribenter fra BAS

KOTE er et nyoppstartet tidsskrift og nettside ( www.magasinetkote.no ) drevet av studenter og nyutdannede. KOTE omhandler temaene urbanisme, landskap og stedsutvikling. De har allerede utgitt et eksemplar på papir. Dette nummeret hadde skribenter fra blant annet BAS og AHO. Dette eksemplaret er tilgjengeliggjort på http://www.magasinetkote.no/kote-papir/. Les mer om hva neste nummer skal omhandle.

Send inn dine tekster, utkast eller ideer innen 15. januar til post@magasinetkote.no