Invitasjon til juleutstililng

kull 27 ved BAS inviterer til den tradisjonelle juleutstillingen, tordag 20. desember fra kl. 19