Invitasjon til frokostmøte onsdag 11. juni - Avfall og Gjenbruk

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Forbrukssamfunnet skapar store mengde avfall.  Mange ulike tiltak er nødvendige for å møte desse utfordringane. Dette frokostmøte handlar om det nye bossnettet i Bergen og ulike former for gjenbruk.

Tid og sted:  Onsdag 11.juni

kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10 

Program

Velkomen

v/ Eva Britt Isager, klimasjef, Bergen kommune

Bossnett i Bergen
v/ Kollbjørn Akervold, Kooridnator Bossnett, Bergen kommune og Terje Strøm, Daglig leder, BIR Nett AS

Pause

Gjenbruk av KOMIGJEN
v/ Inge Fornes, Arkitekthugger

Gamle hus – bra for klima? – om gamle hus, bærekraft og energisparing
v/ Marte Boro, seniorrådgivar, Riksantikvaren

Spørsmål og diskusjon

---------------------------------------

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 9.juni kl. 12 

Les mer her

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704