Invitasjon til deltaking på utferd til Holmefjord i Fusa, 7.mai 2013

Fylkesmannen i Hordaland si Landbruksavdeling saman med Arkitektforeininga i Bergen arrangerer ei utferd for arkitektar den 7. mai. Dei har ledige plassar på turen, og tilbyr BAS-studentar å vere med. Det er innhaldsrikt og spennande program, kun med ein eigenandel på 100,-. Det vert ein fin tur gjennom det vestlandske fjordlandskapet og besøk til ein trearbeidande kommune.

Les meir om programmet og påmelding her.
 .