Invitasjon til BAS fra Festspillene i Bergen om å delta i tverrfaglig prosjekt

Om du studerer arkitektur, ingeniørfag, design, samfunnsvitenskap eller noe helt annet: Staffan Mossenmark og Festspillene i Bergen har bruk for deg til et stort utendørsprosjekt i 2014. Festspillene ønsker å vise frem talentfulle studenter fra vidt forskjellige fag og sprenge rammene for hva som oppfattes som kunst. Dette er din sjanse til å delta i et helt unikt prosjekt og bli festspillartist!


Hva?
Kunstneren Staffan Mossenmark er engasjert av Festspillene i Bergen for å skape årets store utendørsprosjekt, der folks vanlige arbeidsdag blir kunst. Vi vil engasjere, synliggjøre og arbeide sammen med noen av de som tar hånd om byen og som er avgjørende for avviklingen av Festspillene. Dette er f.eks. offentlige etater og firmaer som holder byen i orden, ren og grønn og som transporterer varer og folk.

Og hva skal du som student gjøre?
Mossenmark vil lage flere opptrinn og konserter som involverer grupper fra de ulike bransjene nevnt over. Han søker nå fire til seks studenter eller nyutdannede fra ulike fag. Disse blir med ham i iscenesettelsen og prosjektutviklingen. Dette er spennende mulighet til å få jobbe sammen med en av Nordens mest anerkjente performancekunstnere, og kanskje oppdage nye sider av seg selv og faget sitt.

Hvor og når?
I løpet av våren arrangerer vi fire workshops der det blir jobbet med formen og innholdet på de ulike arrangementene. I tiden mellom disse samlingene kan det være enkelte researchoppgaver eller lignende.
4.& 5. februar fra kl 17:00-20:00 begge dager
3.& 4.mars fra kl 16:00-19:00 og 5.mars fra kl 10:00-12:00
5. & 6.april kl 11:00-15:00
28. & 29. april – noen timer begge dager

NB! Oppsettet kan bli noe justert når gruppen er etablert.
Avviklingen av arrangementene skjer under Festspillenes første dager: 21.-24.mai.
Alt vil skje i Bergen sentrum.

Hva får jeg?
Du får:
– mulighet til å skape et spennende, tverrfaglig kunstprosjekt
– inspirerende samlinger ledet av Mossenmark
– verdifull jobberfaring
– honorar på NOK 7.500 – artistpass til Festspillene i Bergen 2014


Meld deg på ved å skrive en kort motivasjonstekst om hvorfor du ønsker å være med på prosjektet, hva du studerer og hvor du er i studieløpet.
Påmelding innen 16. desember på www.fib.no/mossenmark.
For mere info kontakt program- og produksjonskoordinator Anne Sophie Gertz. Mail: annesophie@fib.no Telefon: 916 43 781

Vil du vite mer om Festspillene? Se www.fib.no eller lik oss på Facebook.

Velkommen til åpent intromøte 4. februar kl 17:00!
Arbeidet med prosjektet begynner snart etter dette.

Om Staffan Mossenmark
Staffan Mossenmark har en stor interesse for hverdag og hverdagslyder. Han er også kjent for å involvere «ikke-kunstnere» i sine prosjekter, og har skapt oppsiktsvekkende arrangement i flere europeiske byer.
Mossenmark har blant annet tidligere iscenesatt konserter og events med bodybuildere, veiarbeidere, Harley Davidson-sykler og mobiltelefoner.