Invitasjon frokostmøte tysdag 30. september kl. 0800-1030. Morgondagens eldrebustader - med spa eller stokk?

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted: NB! Vi skal være i Bydelstyresalen i Motorhallen, Solheimsgaten 13, Danmarksplass.
Det starter med en matbit klokka 08.15.

Programmet starter klokka 08.30 og varer til klokka 10.30.

Tema for dette frokostseminaret er Eldre sin boligsituasjon sett i sammenheng med eldrebølgen og samhandlingsreformen. I regi av Husbanken. 

Direkte lenke til programmet finner du her; 

Tid og sted:  tirsdag 30 .september
kl. 08.15-10.30. Programmet starter kl. 08.15
i Bydelstyresalen i Motorhallen

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704