Invitasjon frokostmøte tysdag 25. november kl. 0800-1000. Sørgjer bustadmarknaden for velferd?

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tema for dette frokostmøtet er klasseskiller, og om disse vil øke og hvorfor i Norge. Sørger boligmarkedet for velferd?

Tid og sted: Vi skal være i Bydelstyresalen i Motorhallen, Solheimsgaten 13, inngang A,

Det starter med en matbit klokka 08.15.

Programmet starter klokka 08.30 og varer til klokka 10.30.

Føremål

Diskutere om det er eit aukande klasseskilje i Noreg, og kva dette eventuelt betyr for bustadmarknaden.

Bakgrunn

Økonom Thomas Piketty har skrive boken "Kapitalen i det 21.århundre". Piketty sitt talmateriale og analyser viser at det er ein tendens til auka skeivfordeling av kapital i samfunnet.

Målgruppe

Alle 

Føredragshaldarar

Professor Johannes Hjellbrekke, Sosiologisk institutt, UiB, samt representantar frå Husbanken.

Møtet er gratis og åpent for alle.

For meir informasjon og påmelding innan måndag 23. november kl. 1200  

 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704