Invitasjon frokostmøte tysdag 10. desember kl. 0800-1000. Bærekraftig rehabilitering

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid: Onsdag 10. desember kl. 08.00 – 10.00

Sted: Kantinen i Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

Tid for høstens siste frokostmøte. Vi får høre om erfaringen fra hvordan et vanlig 80-talls bygg ble til et plusshus. Powerhouse Kjørbo vil bli presentert  i tillegg får vi høre om hvordan studentbyen på Fantoft skal bygges ut med 600 nye hybler. Noe som er mulig ved å bruke tre.

PROGRAM
0800 - 0815    Frokost
Powerhouse Kjørbo - rehabilitert plusshus v/Peter Bernhard, Asplan Viak
Bærekraftig oppgradering av studenthybler på Fantoft v/SiB 
Spørsmål og diskusjon
1000                Slutt

 

Powerhouse Kjørbo- rehabilitert plusshus
Ved optimaliserte løsninger med kjent teknologi samt bevisst materialbruk, har et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet på Kjørbo i Sandvika blitt rehabilitert til et plusshus. Bygget produserer mer energi enn det bruker. Det er også lagt stor vekt på lave klimagassutslipp, noe som har ført til spennende materialvalg og høy grad av gjenbruk. Det er første gang et bygg blir rehabilitert på en slik måte i Norge. Les mer om Powerhouse Kjørbo

Bærekraftig oppgradering av studenthybler på Fantoft
SiB skal oppgradere sine studentboliger på Fantoft og planlegger innovative løsninger for bærekraftig utvidelse. De planlegger blant annet å bygge 600 nye hybler. Det skal utvides med flere etasjer på toppen av eksisterende bebyggelse. Dette er mulig ved bruk av massivtre. 

For påmelding innen 7. desember kl. 1200 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704