Invitasjon frokostmøte onsdag 25 mars kl. 0800-1100. POLYLEMMA-Resirkulering av urbane resurser til fornyet verdi v/Jan Liesgang frå Raumlabor

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid: Onsdag 25. mars kl. 08.00 – 10.00

Sted: Kantina i Bergen, Rådhusgaten 10

 

Spennende møte om resirkulering av urbane resurser og kvalitet i offentlige rom av arkitekt Jan Liesegang fra Raumlabor i Berlin.

 

Program og påmelding innen 23.mars kl.1200

 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

 

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704