Invitasjon frokostmøte onsdag 15 april kl. 0800-1100. Liveable City

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid: Onsdag 15. april kl. 08.00 – 10.00

Sted: Kantinen i Bergen, Rådhusgaten 10

Frokostmøte om helhetlig planlegging med fokus på menneskene som skal leve i byen. Vi får besøk både fra Tyskland og Liveable City Lab og Stavanger som har brukt deler av konseptet i sin plan for Madla-Revheim.

OBS! Deler av foredraget vil være på engelsk

Program og påmelding og mer informasjon:

http://www.husbanken.no/miljo-energi/frokostmote-bergen-liveable-city-15042015/

eller

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-124611

 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704