Invitasjon frokostmøte onsdag 14. januar kl. 0800-1100. Solenergi i Bergen med befaring

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

 

Solenergi i Bergen med befaring

Tid: Onsdag 14. januar kl. 08.00 – 11.00
Sted: Kantina i Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10 og Søreide skole

På dette frokostmøte får vi presentert to store solenergiprosjekt i Bergen, eit som allereie er bygt og eit som er planlagt

Vi skal få høre fra Aril Lunde, prosjektleder i Forsvarsbygg om prosessen som medførte valget av solceller på den nye administrasjonsbygg på Haakonsvern, et prestisje ZEB-prosjekt. Flemming Wagner, styreformann i ASV solar AS,  norsk leverandører av solfanger, skal fortelle om planlegging, installering og drift til solfanger-anlegget på Søreide skole. Frokostmøtet avslutter med omvisning av solfanger-anlegget til «Europas fineste skole» - Søreide skole.

For påmelding innen 7. januar kl. 1600 

NB! Egen påmelding til befaring

Dersom du ønsker å delta på befaring i tillegg til frokostmøtet må du melde deg på via denne lenken i tillegg til lenken lenger oppe. Vi gjør oppmerksom på at det er max 50 plasser på befaringen, første mann til mølla!

Det er viktig at du melder deg på selv om du vil kjøre egen bil til Søreide skole, ettersom vi ikke kan være for mange med på befaringen. Vi oppfordrer alle som ønsker å delta på befaringen til å benytte seg av felles buss, ettersom parkering er svært vanskelig ved Søreide skole. 

For meir informasjon:

http://www.husbanken.no/miljo-energi/bergen-frokostmote-solenergi-i-by-14012015/

PROGRAM

0800 - 0815    Frokost

0815 - 0820    Velkommen

0820 - 0830    Solenergi i Bergen: hva er som skjer?
                        v/Simona Petroncini, Norsk solenergiforening i Bergen

0830 - 0900    Prosessen som medførte valg av solceller på Haakonsvern
                        v/Arild Lunde, Forsvarsbygg

0900 - 0915    Pause

0915 - 0945    Planlegging, installering og drift av solfangere på Søreide skole
                        v/Flemming Wagner, ASV Solar AS

0945 - 1100     Buss til Søreide skole med omvisning på solfangeranlegget

1100                Buss tilbake til sentrum

 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704