Invitasjon frokostmøte onsdag 12. november kl. 0800-1000. Grøn mobilitet

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Grøn mobilitet

Tid: Onsdag 12. november kl. 08.00 – 10.00

Sted: Kantina i Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10

Frukostmøte om Grøn mobilitet med spanande innslag frå samarbeidspartar i EU-prosjektet Care North.

Møtet er gratis og åpent for alle.

For meir informasjon og påmelding innan måndag 10. november kl. 1200  

Les mer https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704/article-120285 

 

Program

08.15 Velkomen v/ Hordaland fylkeskommune og Nordsjøprosjektet Care North Plus

08.20 Inga löjlige bilresor v/Björn Wickenberg, Malmö Stad

08:50 Kva kan sykkel-VM i Bergen lære av Tour de France-starten i Leeds? v/Steve Heckley, West Yorkshire CA

09.20 Pause

09.30 Bildeling i Belgia v/Jeffrey Matthijs, Autodelen.net

Spørsmål og diskusjon 

 

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704