Invitasjon frokostmøte onsdag 10. september kl. 0800-1000. Byggeskikk

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Høstens første frokostmøte i regi av Framtidens byer i Bergen setter byggeskikk på dagsorden. Vi får presentert vinneren av Statens byggeskikkpris 2014, NSB og Gjensidige hovedkontor i Schweigaardsgate i Oslo.

Tid og sted:  Onsdag 10.september
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig
I Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10 

Program

0800 - 0815    Frokost

0815 - 0820    Velkommen v/Husbanken

0820 - 0830    Introduksjon av bygget

                        v/Eyvind Skaar, Rom Eiendom

 

0830 - 0855    Arkitektur og byggeskikk

                        v/Pål Biørnstad, Lund + Slaatto Arkitekter AS

                        Byutvikling (stedsdannelse, urbanitet og transformasjon)

                        Kontorbyggene (arkitektur, fysisk ramme for
                        samhandling)

                        Prosjektering (bærekraft og universell utforming)

 

0855 - 0910    Pause

 

0910 - 0940    BREEAM NOR

                        v/Maria Myrup, Skanska Norge

                        Generelt om BREEAM NOR

                        BREEAM i Schweigaardsgate, målsetning, utfordringer,
                        resultat

 

0940 - 0955    Utbyggers perspektiv

                        v/Eyvind Skaar, Rom Eiendom AS

                        Hvorfor BREEAM NOR?

                        Prosessen

                        Oppsummering

 

0955 - 1000    Spørsmål og avslutning

Prisvinneren viser hvordan gode bybygninger kan bidra effektivt til byutvikling. Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører.

Arkitekt og byggherre har utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet ide til minste detalj. Bygningene utmerker seg med miljøriktige løsninger. Les mer om vinneren og se online utstilling på www.statensbyggeskikkpris.no

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 8. september kl. 12 

Les mer her

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704