Invitasjon frokostmøte 7. november kl. 0800-1000. POLYFORM arkitekter- kultur og bærekraft

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted:  TORSDAG 7. november (NB! Ikke onsdag som før)
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen 

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 4. november kl. 12

Program

Velkomen
v/ Husbanken 

Innlegg fra POLYFORM arkitekter (med innlagt pause) 
v/ Thomas Kock, arkitekt og medeier 

Spørsmål og diskusjon

Hva betyr befolkningsveksten for byene våre, og hvordan forholder vi oss til nye
problemstillinger som klimatiske endringer, den økonomiske krisen og økende
økonomiske forskjeller når vi designer fremtidens byer? Thomas Kock vil belyse
hvordan man kan bruke kultur og bærekraft som viktige designredskaper når man
designer for fremtiden.

Flere ulike byutviklingsprosjekter vil bli presentert, Bl.a. utviklingen av Nordhavnen i
København - ett av Europas største utviklingsprosjekter i nyere tid og omdannelsen av
et tidligere godsbaneareal til et nytt campusområde i Aalborg.

I tillegg skal vi se nærmere på Center for renhold - et nytt hovedkontor under bakkenivå
i Københavns indre by, utviklingen av prosjekt Købmagergade, sosial boligbygging i
Hamburg, ny museumshave til Statens Museum for Kunst samt nytt landskapsdesign til
Verdens beste restaurant - Restaurant Noma i København.

Påmelding her innen mandag 4. november kl. 12.00

Fullstendig invitasjon her.