Invitasjon frokostmøte 6.mars kl. 0800-1000. Urbant trebyggeri

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted: Onsdag 6.mars i  Rådhuskantinen
Kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 8.15
Møtene er gratis og åpne for alle.

Program
Velkommen

Helt konkret: Tema kommer senere
Anne Sofie Bjelland

Revitalisering av «Gerhardsen boligene», en mulighet eller
kun en god ide?

Runar Bekkhus, Norges Eiendom AS

Pause

Utfordringer og muligheter lokalt og Nasjonalt
Runar Bekkhus, Norges Eiendom AS

Spørsmål og diskusjon

Det er et stort behov for oppgradering av den boligmassen som består av borettslag og boligsameier. Det ligger store utfordringer i å få besluttet slike omfattende rehabiliteringsprosesser i disse byggene.
Konseptet «Hatt & Frakk» viser en mulighet der rehabilitering kan finansieres ved salg av nye boenheter som bygges oppå de eksisterende.

Konseptet Hatt & Frakk
Konseptet baserer seg på at man bygger på eksisterende boligmasse med en «hatt» bestående av flere nye etasjer på bygget og kler bygningskroppen inn i en ny «frakk».
 

Påmelding innen mandag 4.mars kl. 12.00

Fullstendig invitasjon her.