Invitasjon frokostmøte 4. desember kl. 0800-1000. Nullutslippsbygg – Zero Emission Buildings

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Nullutslippsbygg – Zero Emission Buildings

Tid og sted:  Onsdag 4. desember 
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen 

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 2. desember kl. 12

Program

Velkomen
v/ Birgit Risholt SINTEF Byggforsk arbeidspakkeleder for
konsepter og strategier i FME Zero Emission Buildings

Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis
v/Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk

Nullutslippsprosjektet på Ådland – status og planer
v/Thorbjørn Haug, ByBo AS

Beboernes innvirkning på inneklima og energibruk
v/Magnar Berge, Høgskolen i Bergen, PhD stipendiat i FME Zero
Emission Buildings

Spørsmål og diskusjon

Påmelding her innen mandag 2. desember kl. 12.00

Fullstendig invitasjon her.

Nullutslippsbygg er fullt mulig å realisere i Norge. På møtet vil vi få presentert ferske
forskningsresultater fra forskningssenteret ZEB og status og planer for Nullutslippsprosjektet
på Ådland. Tilslutt vil Magnar Berge vise beboerens innvirkning utfra
forskning på Løvåshagen.

Forskningssenteret ZEB skal utvikle konkrete konsepter for nullutslippsbygg, som
gradvis skal realiseres som pilotbygg i løpet av prosjektets levetid. For å lykkes med
dette målet vil senteret konsentrere sitt arbeid innen fem store fokusområder;
Avanserte materialteknologier, Teknologier for adaptive og energiproduserende
klimaskall, Energiforsyning og styringssystemer, Energieffektiv bruk og drift, og
konsepter og strategier for nullutslippsbygg. Forskningen i ZEB startet i 2009 og vil
pågå til og med 2016.