Invitasjon frokostmøte 3.april kl. 0800-1000. Smartare bygg gir effektiv energibruk

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted: Onsdag 3.april  Rådhuskantinen
Kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 8.15
Møtene er gratis og åpne for alle.

Program
Velkommen

Helt konkret: Kuldebruer
Anne Sofie Bjelland, Høgskolen i Bergen 

Rehabilitering av Brandenga skole i Drammen
Geir Andersen, teknisk leder i Drammen Eiendom KF

Pause

Erfaring fra Norges største passivhusskole
Geir Andersen, teknisk leder i Drammen Eiendom KF

Fullstendig invitasjon her.

Påmelding innan tysdag 2.april  kl. 12.00