Invitasjon frokostmøte 23. april kl. 0800-1000. Sykling for betre bymiljø.

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Bergen har eit stort potensial for fleire syklistar. Sykkelstrategi for Bergen har som mål at det skal vere attraktivt å sykle for alle. Til dette møtet kjem Linda Eide med showet «WM i stille sitjing» i tillegg kjem Landskapsplanleggaren Ola Bettum og Byråd Filip Rygg.

Tid og sted:  Onsdag 23. april 
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10 

Program

08.00 Frukost

08.15 Velkomen
v/Gudrun Mathisen, Klima- og naturressurssjef, Hordaland fylkeskommune

08.20 «Om å planlegge for sykling» v/Ola Bettum, Prof. ved Inst. For Landskapsplanlegging, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, Ås

08.45 Pause

08.55 «Vm i stille sitjing», Linda Eide, Journalist, forfattar, transportsyklist og nyttespringar

09.40 «Sykkelsatsing i Bergen», Filip Rygg, Byråd for Miljø og Byutvikling, Bergen

09.50 Spørsmål, diskusjon 

Sykkelstrategi for Bergen
Bergen har et stort potensiale for økt sykkelandel. Hva skal til for å nå målene om 10 % sykkelandel?

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 har følgende hovedmål:

I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle
Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser
Hovedvegnettet for sykkel skal være ferdig utbygd innen 2019

Ola Bettum er kanskje den norske nestoren innan planlegging for gode bymiljø. Han har vore tilsett i Miljøverndepartementet og er professor i landskapsarkitektur ved Institutt for Landskapsplanlegging ved NMBU (Ås) sidan 1998. Han har sidan 1987 hatt eigen praksis i IN`BY as, Oslo.

VM i stille sitjing er eit ironisk, ellevilt og djupt alvorleg foredrag om Noreg sine særs gode sjansar til å nå verdstoppen i stille sitjing. Alt ligg til rette for bilen, lite eller ingenting ligg til rette for sykkelen. Korleis kan dette ha seg?

Eide syner dømer på vellykka tilrettelegging for stille sitjing, i regi av både stat, kommune og private.

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen tirsdag 22.april kl. 12

Les mer her