Invitasjon frokostmøte 2. oktober kl. 0800-1000. Det funker med tre.

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted:  Onsdag 2. oktober 
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen 

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 30. september kl. 12

Program

Velkomen

Større bygg i tre, erfaringer fra leiligheter og administrasjonsbygg.
Waldegruppen

Vår erfaring med bygging i massivtre
OBAS

Helt konkret: Vi støtter din tredriv!
Christer Moen/ Innovasjon Norge

Spørsmål og diskusjon

Waldegruppen har erfaringer med å bygge større bygg i tre.
De har bygd boligprosjekt og administrasjonsbygg der satsingen på tre
reflekteres fra innerst til ytterst. Både utvendig, bærende konstruksjoner,
dekker og tak er av tre. Noen utfordringer har vært lyd og brann. Utbygger
forteller om erfaringer ved tre som dominerende byggemateriale og hvordan
de har løst utfordingene underveis.

OBAS erfaring med bygging i massivtre
Skuteviksbod 13 brant ned i september 2008 og gjenreises i disse dager
etter tegninger fra arkitekt Bertram Brochmann. Boden bygges til kontorer.
Entreprenøren OBAS forteller om deres erfaring med gjenoppbygging av
sjøboden i massivtre.

Påmelding her innen mandag 30. september kl. 12.00

Fullstendig invitasjon her.