Invitasjon frokostmøte 2. april kl. 0800-1000. Transformasjon i havneområder

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Transformasjon i havneområder

Tema for dette ekstra frokostmøtet er transformasjon i havneområder.

Til dette frokostmøtet har vi fått besøk fra Hamburg og vil få presentert transformasjonen i havne- og industriområde ved elven Elbe som renner gjennom byen. Området har fått navnet Hafen City. Et område som vil øke Hamburg sentrum med 40%. Planen for området vart vedtatt i 2000 og området vil være ferdig i 2025. Det er gjort ulike grep for å beskytte området mot flom og for å skape en bydel med godt bymiljø. Vi vil også få se den nye filmen om utviklingen i Damsgårdssundet og høre prosesser og utfordringer i transformasjonen av dette området.

Tid og sted:  Onsdag 2. april 
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10 

Program

Velkommen

City planning and transformation of Hafen City, Hamburg
v/ Natasa Manojlovic, Technische Universitet Hamburg

Transformation project in “Damsgårdssundet” connected to the sea
v/ Mary Økland, Prosjektleder Områdesatsing i Bergen og Magnar Sekse, VA-etaten
 

Spørsmål og diskusjon


Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 31. mars kl. 12

OBS! Foredragene vil være på engelsk

Les mer her