Invitasjon frokostmøte 19.mars kl. 0800-1000. Sol2ergi-konseptet

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted: Tirsdag 19.mars i  Rådhuskantinen
Kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 8.15
Møtene er gratis og åpne for alle. Påmelding innen fredag 15. mars kl. 12.00. Påmeldingslenke

 

 
Sol2ergie-konseptet er utviklet av Professor dr. Leibundgut, og baserer seg på solenergi og jordvarme og innebærer en optimal kombinasjon av kjente bygningsintegrerte teknologier som solceller, solfangere, varmepumper og dype energibrønner.

Dr. Hansjürg Leibundgut er professor i bygningsteknikk ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich (ETH).

Ved å vende spørsmålet fra energisparing til energiforsyning mener Leibundgut at en helt annen og mer miljøvennlig arkitektur er mulig. Sol2ergie-konseptet, som han utvikler, baserer seg på solenergi og jordvarme og innebærer en optimal kombinasjon av kjente bygningsintegrerte teknologier som solceller, solfangere, varmepumper og dype energibrønner.

Program

0800: Frokost

Velkommen
Sol2ergi - let the energy flow
v/ Professor dr. Hansjürg Leibundgut, professor i bygningsteknikk ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich (ETH).

Spørsmål og diskusjon

1000: Slutt


Oppsiktsvekkende resultater

Professor dr. Leibundgut har implementert konseptet i et eksisterende bygg på ETH-Campus og mener at resultatene er så oppsiktsvekkende at de kan tilføre debatten om utslippsfri arkitektur helt nye momenter.

Dette frokostmøtet er arrangert i regi av Framtidens byer i samarbeid med VVS-foreningen og Rolf Olsen Eiendom AS. Les invitasjonen i sin helhet her.