Invitasjon frokostmøte 15.mai kl. 0800-1000. Massivhus, passivhus, lavenergi og ZEB - What`s next?

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og stad: Onsdag 15.mai  Rådhuskantinen
Kl. 08.00-10.00. Programmet startar kl. 8.15
Møta er gratis og opne for alle.

Program
Velkomen

Heilt konkret: 
v/Anne Sofie Bjelland, Høgskolen i Bergen 

Einebustad i massivtre i Eidfjord - erfaringar, fordelar og utfordringar med å bygge i massivtre. 
v/ Erlend A. Bolstad, arkitekt i MNAL, 3RW arkitekter

Pause

Massivhus, passivhus, lavenergi og ZEB - What`s next?
v/ Harald N. Røstvik,  professor i arkitektur med spesialfelt berekraft, Bergen Arkitekthøgskole.

Spørsmål og diskusjon

Fullstendig invitasjon her.

Påmelding innan måndag 13.mai kl. 12.00