Invitasjon frokostmøte 15. januar kl. 0800-1000. Handicaporganisationernes Hus - verdens mest universelt utformede kontorbygg

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Handicaporganisationernes Hus - verdens mest universelt utformede kontorbygg

Tid og sted:  Onsdag 15. januar 
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen 
 

På årets første frokostmøte i regi av Fremtidens byer får vi besøk fra Danmark, nærmere bestemt av Jesper Boesen fra No Barriers Advice og arkitekt Per Ravn fra Cubo arkitekter. Vi skal få presentert det som omtales som verdens mest universelt utformede kontorbygg lokalisert like utenfor København.

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 13. januar kl. 12

Les mer her