Invitasjon frokostmøte 14.mai kl. 0800-1000. Eksperimentelt trebyggeri

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Trebyggeriet ligger dypt i Norsk kultur og har preget historien vår helt fra vikingetiden og frem til i dag. Men treets mange  muligheter og egenskaper utforskes fortsatt. Tøying av grenser og lek med treets egenskaper bidrar til nye anvendelsesmetoder. Bergen er en verdenskjent arena for eksperimentelt trebyggeri. Under Bergen International Wood Festival som avholdes 11. til 17. mai i Vågsbunnen kommer designere, arkitekter og kunstnere fra hele verden for å utfolde seg og konkurrere i eksperimentelt trebyggeri.

Tid og sted:  Onsdag 14.mai 

kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10 

Program

Program

Velkommen

Eksperimentelt trebyggeri – hvorfor?
Petter Bergerud /professor KhiB

Eksperimentelle prosjekter
Presentasjon av aktivitet i 4 Verdenshjørner

Bergen International Wood Festival
Petter Bergerud/ professor KhiB

Spørsmål og diskusjon

Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 12.mai kl. 12 ved mail til Elisabeth.Sorheim@bergen.kommune.no

 

Les mer her

Frokostmøtene i Bergen har også fått egne fjesboksider. https://www.facebook.com/Frokostmoteframtidensbyeribergen

Presentasjoner fra tidligere møter finner du på Bergen kommune sine nettsider for Framtidens byer. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/framtidensbyer/4086/9704