Invitasjon frokostmøte 13.februar kl. 0800-1000. BREEAM Community

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Tid og sted: Onsdag 13. februar i Rådhuskantinen
Kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 8.15
Møtene er gratis og åpne for alle.

Program
Velkommen

Helt konkret: Grønne gebyrer
Bergen kommune 

Introduksjon til BREEAM Community 
Anders Nohre-Walldèn 

Erfaringer med BREEAM - Åsane 
Anders Nohre-Walldèn 

Spørsmål og diskusjon.

En introduksjon til BREEAM Community
BREEAM-NOR (bygg) har skutt fart. På knappe to år er det nå over 60 registrerte prosjekter hos NGBC. Utviklere ser fordelen med BREEAM-NOR, og nå har de fått interesse for å starte enda tidligere med en systematisk tilnærming til miljøaspektene ved områdeutvikling. Presentasjonen gir en kort innføring i BREEAM Community og fordelene ved ordningen.

Erfaringer med bruk av BREEAM - Åsane
Steen og Strøm har store miljøambisjoner. I forbindelse med utviklingen av Åsane kjøpesenter har de valgt å benytte BREEAM-NOR. BREEAM Community var på det tidspunktet ikke etablert i Europa. Presentasjonen vil
belyse hvordan man har brukt BREEAM-NOR og diskuterer forskjeller mellom BREEAM-NOR/Community og dermed si hva dette kunne betydd for Åsane

Påmelding innen mandag 11. februar kl. 12.00

Fullstendig invitasjon her.