Invitasjon frokostmøte 12. februar kl. 0800-1000. Bærekraftige skolebygg

Frokostmøte er eit samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling, Husbanken, Høgskolen i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Møta er gratis og opne for alle. Les meir.

Bærekraftige skolebygg!
Det kommer fler og fler større bygg i tre. Spesielt har Bergen kommune sitt program Tid for Tre bidratt til denne satsingen i Bergen. På dagens møte vil vi få presentert skolebygg i tre, et nytt, et under oppføring og et under planlegging.

Tid og sted:  Onsdag 12. februar
kl. 08.00-10.00. Programmet starter kl. 08.15 som vanlig

I Rådhuskantinen 

Program

Velkommen
 
Nye Søreide skole er ferdig!
v/ Håvard Tjore, Skanska og Cristian Irgens Asplan Viak
 
Ulsmåg skole bygges i massivtre
v/ Thomas Kjerrgård, Christian Geithus og Magnus Johansson, NCC
 
Bærekraftige skolebygg, prosesser og muligheter
– Ny Vidaregåande skule på Voss v/ Ola Øyen Silvinova AS
 
Spørsmål og diskusjon

Nye Søreide skole er det andre bygget som står ferdig innenfor programmet Tid for
Tre. Skolen ble tatt i bruk i desember i fjor og viser gode kvaliteter i tillegg til utstrakt bruk
av tre er det passivhus og har fått BREEAM klassen «very good».

Nye Ulsmåg skole i Bergen blir et lavenergibygg med grønt tak. Den blir bygget i
massivtre og solceller skal gi skolen ekstra tilførsel av strøm. Bygget oppføres i disse
dager med bærende massivtrevegger i gran. Elementene produseres og monteres av
Massivlust og limtre leveres av Moelven. Byggetiden er fra august 2013 til desember
2014. Hele skolen bygges under et stort tak.
 
Voss Vidaregåande skule skal bygges i massivtre. Ola Øyen vil diskutere følgende
spørsmål: Hvorfor bygge skoler i massivtre?
Hvor mye vil det koste og hva er risikoen?
Hvordan planlegge og bygge en massivtreskole på en smart måte?
 
Møtet er gratis og åpent for alle. Men krever påmelding innen mandag 10. februar kl. 12

Les mer her