Invitasjon Trestykker 2014

TreStykker 2014 er en uavhengig workshop i regi av arkitektstudenter ved NTNU, for landskapsarkitektstudiet på Ås (UMB) og de tre arkitektskolene (NTNU/BAS/AHO) i Norge. Trestykker vil i 2014 arrangeres for 6. gang, etterfølgende en rekke vellykkede prosjekter både i Bergen, Oslo og Trondheim. Turen er nå igjen kommet for workshop i Trondheimsregionen! Les mer.

Last ned informasjon om program, tidsplan og søknadsfrist her.