Innslag på NRK.no om Barnas Byrom - lydinstallasjonar

2.årsstudentane ved BAS har laga leikeapparat som no står ute i byrommet for å bli testa ut av borna. Sjå reportasje på NRK.no der born ved Krohnengen skole har testa ut det nye lyd-leikeapparatet ved skulen.

Reportasjen kan du sjå her. 

FOTO/VIDEO: Jørgen Eide