Informasjon om den nye personvernforordningen, GDPR

Den 20. juli trådte den nye personopplysningsloven i kraft, i tråd med EUs nye personvernforordning GDPR. Målet med den nye loven er å sikre at dine personopplysninger blir håndtert på riktig måte og at de ikke brukes til annet enn de formål du er informert om og har samtykket til. BAS samler kun inn de personopplysninger som er nødvendig for å yte de tjenester du har bedt om eller som kreves for å overholde skolens lovpålagte forpliktelser. Les mer om vår personvernerklæring.

For nærmere informasjon om hvilke data vi samler inn og hvordan vi håndterer disse, se vår personvernerklæring